ภาพกิจกรรม

การประชุมคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริิหารส่วนตำบลถ้ำฉลอง

องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำฉลอง ได้ดำเนินการประชุมคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำฉลอง เพื่อจัดทำรางแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำฉลอง (พ.ศ.2561 - 2566) เพิ่มเติมครั้งที่ 8 ในวันพุธ ที่ 17 มีนาคม 2565 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำฉลอง

องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำฉลอง

ติดต่อทางแอปพลิเคชั่นไลน์     

99 หมู่ 3 ตำบลถ้ำฉลอง อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ 53000
Tel. 0-5582-6538 , 081-9735546 Fax. 0-5582-6539

E-mail::  thamchalong_@hotmail.com

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ saraban-thamchalong@lgo.mail.go.th

เว็บไซด์ : www.thamchalong.go.th