ภาพกิจกรรม

โครงการจิตอาสา ?เราทำความดีเพื่อ ชาติ ศาสน์ กษัตริย์? ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564

โครงการจิตอาสา “เราทำความดีเพื่อ ชาติ ศาสน์ กษัตริย์” ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564 โดยตำบลถ้ำฉลองกำหนดจัดกิจกรรมในวันศุกร์ ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.00 น. ณ บริเวณถนนบ้านหนองไผ่ หมู่ที่ 1 ตำบลถ้ำฉลอง อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์
 

องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำฉลอง

ติดต่อทางแอปพลิเคชั่นไลน์     

99 หมู่ 3 ตำบลถ้ำฉลอง อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ 53000
Tel. 0-5582-6538 , 081-9735546 Fax. 0-5582-6539

E-mail::  thamchalong_@hotmail.com

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ saraban-thamchalong@lgo.mail.go.th

เว็บไซด์ : www.thamchalong.go.th