ภาพกิจกรรม

โครงการจิตอาสา ?เราทำความดีเพื่อ ชาติ ศาสน์ กษัตริย์? ประจำเดือน มกราคม 2564

โครงการจิตอาสา “เราทำความดีเพื่อ ชาติ ศาสน์ กษัตริย์” ประจำเดือน มกราคม 2564 ในวันศุกร์ ที่ 15 มกราคม 2564 เวลา 09.00 น. ณ บริเวณถนนบ้านต้นต้อง หมู่ที่ 4 ตำบลถ้ำฉลอง อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์

องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำฉลอง

ติดต่อทางแอปพลิเคชั่นไลน์     

99 หมู่ 3 ตำบลถ้ำฉลอง อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ 53000
Tel. 0-5582-6538 , 081-9735546 Fax. 0-5582-6539

E-mail::  thamchalong_@hotmail.com

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ saraban-thamchalong@lgo.mail.go.th

เว็บไซด์ : www.thamchalong.go.th