บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำฉลอง. สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2561


บันทึกรายงานการประชุมสภา อบต. สามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.2561วันที่ ๑๕ สิงหาคม 2561 ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำฉลอง

21/08/2018

1002

ดูครั้ง

องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำฉลอง

ติดต่อทางแอปพลิเคชั่นไลน์     

99 หมู่ 3 ตำบลถ้ำฉลอง อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ 53000
Tel. 0-5582-6538 , 081-9735546 Fax. 0-5582-6539

E-mail::  thamchalong_@hotmail.com

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ saraban-thamchalong@lgo.mail.go.th

เว็บไซด์ : www.thamchalong.go.th