ประชาสัมพันธ์การใช้จักรยานในชีวิตประจำวัน


องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำฉลองขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้ประชาชนใช้จักรยานในชีวิตประจำวันในระยะสั้นๆ อย่างสม่ำเสมอ เช่น การปั่นจักรยานไปจับจ่ายซื้อของที่ร้านค้าในหมู่บ้าน การปั่นจักรยานไปโรงเรียน

04/01/2018

762

ดูครั้ง

องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำฉลอง

ติดต่อทางแอปพลิเคชั่นไลน์     

99 หมู่ 3 ตำบลถ้ำฉลอง อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ 53000
Tel. 0-5582-6538 , 081-9735546 Fax. 0-5582-6539

E-mail::  thamchalong_@hotmail.com

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ saraban-thamchalong@lgo.mail.go.th

เว็บไซด์ : www.thamchalong.go.th