คู่มือการปฏิบัติงานคู่มือการปฏิบัติงาน

คู่มือปฏิบััติงานร้องเรียนร้องทุกข์

คู่มือการลาของพนักงาน อบต.ถ้ำฉลอง

คู่มือข้อมูลข่าวสาร

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

26/10/2016

4331

ดูครั้ง

องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำฉลอง

ติดต่อทางแอปพลิเคชั่นไลน์     

99 หมู่ 3 ตำบลถ้ำฉลอง อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ 53000
Tel. 0-5582-6538 , 081-9735546 Fax. 0-5582-6539

E-mail::  thamchalong_@hotmail.com

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ saraban-thamchalong@lgo.mail.go.th

เว็บไซด์ : www.thamchalong.go.th