หัวหน้าส่วนราชการ


หัวหน้าส่วนราชการ

 

นายธราธร  ใจกล้า

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

เบอร์โทร 082-2301286

นางสาวนิธินาถ  ศรีประเสริฐ

หัวหน้าสำนักปลัด

เบอร์โทร 086-2045069

 

 

นางโสฬส  ลาบรรเทา

ผู้อำนวยการกองคลัง

เบอร์โทร 0929544452

 

นายเรวัต  ตะวังทัน

นายช่างโยธาปฏิบัติงาน รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองช่าง

เบอร์โทร 0817070871

 

นางสาวนิธินาถ  ศรีประเสริฐ

หัวหน้าสำนักปลัด รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

เบอร์โทร 086-2045069

 

 

26/10/2016

680

ดูครั้ง

องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำฉลอง

ติดต่อทางแอปพลิเคชั่นไลน์     

99 หมู่ 3 ตำบลถ้ำฉลอง อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ 53000
Tel. 0-5582-6538 , 081-9735546 Fax. 0-5582-6539

E-mail::  thamchalong_@hotmail.com

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ saraban-thamchalong@lgo.mail.go.th

เว็บไซด์ : www.thamchalong.go.th