หัวหน้าส่วนราชการ


หัวหน้าส่วนราชการ

 

นายธราธร  ใจกล้า

ปลัด อบต.ถ้ำฉลอง

เบอร์โทร 082-2301286

 

นางสาวนิธินาถ  ศรีประเสริฐ

หัวหน้าสำนักปลัด

เบอร์โทร 086-2045069

 

นายเรวัต  ตะวังทัน

นายช่างโยธาปฏิบัติงาน รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองช่าง

เบอร์โทร 0817070871

 

นายธราธร   ใจกล้า

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

บอร์โทร 082-2301286

 

 

 

นางโสฬส  ลาบรรเทา

ผู้อำนวยการกองคลัง

เบอร์โทร 0929544452

26/10/2016

417

ดูครั้ง

องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำฉลอง

ติดต่อทางแอปพลิเคชั่นไลน์     

99 หมู่ 3 ตำบลถ้ำฉลอง อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ 53000
Tel. 0-5582-6538 , 081-9735546 Fax. 0-5582-6539

E-mail::  thamchalong_@hotmail.com

เว็บไซด์ : www.thamchalong.go.th