Get Adobe Flash playerนายกฤษณะ เครือประดิษฐ์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำฉลอง

    หน้าหลัก
    ข่าวประชาสัมพันธ์
    ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
    ภาพกิจกรรม
    เว็บบอร์ด
    ร้องทุกข์ - ร้องเรียน
    ประวัติความเป็นมา
    ข้อมูลทั่วไป
    วิสัยทัศน์
    คณะผู้บริหาร
    สมาชิกสภา
    สำนักปลัด
    กองคลัง
    กองช่าง
    กองการศึกษาฯ
    การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน
    ข้อบัญญัติสาธารณสุข
    ข้อบัญญัติ
    คู่มือการปฏิบัติงาน
    คู่มือประชาชน
    แบบคำร้องขอบริการข้อมูลข่าวสารของทางราชการ
    แผนดำเนินงาน
    แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
    แผนพัฒนาสามปี
    แผนพัฒนาสี่ปี
    แผนอัตรากำลัง
    รายงานการประชุมสภา
    สถานที่ท่องเที่ยว
<<< กุมภาพันธ์ 2018 >>>
อา . จ . อ. พ. พฤ. ศ. ส.
- - - - 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 - - -
Login :
Password :

พิมพ์อักขระ ตามภาพ
   ประชาสัมพันธ์แผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540 [ 31 ม.ค. 2561 ]
   ประชาสัมพันธ์รับโอน(ย้าย)พนักงานส่วนตำบล ตำแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุ [ 30 ม.ค. 2561 ]
   ผลการประชุมคณะอนุกรรมการด้านการประชาสัมพันธฺ์เืพื่อสร้างความปรองดอง ครั้งที่ 8/2560 [ 02 พ.ย. 2560 ]
   ประชาสัมพันธ์สคริปท์ "ร่วมสร้างความสามัคคีปรองดองด้วยสัญญาประชาคม ตามเจตนารมณ์ของชาวไทย" [ 12 ก.ค. 2560 ]
   ขอเชิญชวนร่วมกิจกรรมรณรงค์ "ล้างส้วมพร้อมกัน...รับวันสงกรานต์" ประจำปี 2560 [ 04 เม.ย. 2560 ]
   สารจากนายกองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำฉลอง เจตจำนงในการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใสและตรวจสอบได้ ของผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ [ 14 ก.พ. 2560 ]
   ประกาศผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลตามแบบงบแสดงฐานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2559 [ 02 พ.ย. 2559 ]
   ประชาสัมพันธ์ข้อมูลรายรับ-รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 [ 18 ต.ค. 2559 ]
   การรณรงค์ ละ เลิก การใช้กล่องโฟมบรรจุอาหารในสถานที่ราชการ [ 01 ส.ค. 2559 ]
   ป้ายประชาสัมพันธ์ โครงการ "รักน้ำ รักป่า รักษาแผ่นดิน" [ 08 มิ.ย. 2559 ]
 
โครงการถวายเทียนพรรษา   [ 01 ส.ค. 2558 ] 
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ   [ 01 ส.ค. 2558 ] 
โครงการเดินรณรงค์เพื่อต่อต้านยาเสพติด   [ 01 ก.ค. 2557 ] 
โครงการแข่งขันกีฬาสร้างสัมพันธ์ ครั้งที่ ๕ ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๖   [ 08 ม.ค. 2557 ] 
กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๖   [ 12 ธ.ค. 2556 ] 
โครงการประชุมประชาคมระดับหมู่บ้าน   [ 12 ธ.ค. 2556 ] 
โครงการจัดงานประเพณีรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ    [ 23 พ.ค. 2556 ] 
วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๖   [ 29 เม.ย. 2556 ] 
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๕   [ 08 มี.ค. 2556 ] 
กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๕   [ 08 มี.ค. 2556 ] 
  ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงถนนดินพร้อมลงหินคลุก(สายหลังวัดวังถ้ำ-ไร่นายนิตย์ ตายศ) หมู่ที่ 3 บ้านวังถ้ำ ตำบลถ้ำฉลอง อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์    [ 07 ก.พ. 2561 ]
  ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงถนนดินพร้อมลงหินคลุกถนนเข้าพื้นที่การเกษตร(นายเอนก สร้อยทอง) หมู่ที่ 4 บ้านต้นต้อง ตำบลถ้ำฉลอง อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์    [ 07 ก.พ. 2561 ]
  ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงถนนดินลงหินคลุกถนนเข้าพื้นที่การเกษตร (นายชัยนาท จุบรรจง-นายปัญญา สมานมิตรมงคล) หมู่ที่ 4 บ้านต้นต้อง ตำบลถ้ำฉลอง อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์    [ 07 ก.พ. 2561 ]
  ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 บ้านต้นต้อง ตำบลถ้ำฉลอง อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์    [ 29 ม.ค. 2561 ]
  ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(นางสาย ทิพยวงศ์) หมู่ที่ 1 บ้านหนองไผ่ ตำบลถ้ำฉลอง อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์    [ 29 ม.ค. 2561 ]
  ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนดินพร้อมลงหินคลุกซอยห้วยดู่ หมู่ที่ 3 บ้านวังถ้ำ ตำบลถ้ำฉลอง อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์    [ 19 ม.ค. 2561 ]
  ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนดินเข้าพื้นที่การเกษตร(ทางเข้าไร่นายสนาม อ่วมบุญมี) หมู่ที่ 3 บ้านวังถ้ำ ตำบลถ้ำฉลอง อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์    [ 16 ส.ค. 2560 ]
  ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีีตเสริมเหล็กเชื่อมทางหลวงชนบท หมุ่ที่ 2 บ้านห้วยฉลอง ตำบลถ้ำฉลอง อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์    [ 27 ก.ค. 2560 ]
  ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชืื่อมทางหลวงชนบท หมู่ที่ 1 บ้านหนองไผ่ ตำบลถ้ำฉลอง อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์    [ 27 ก.ค. 2560 ]
  ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมทางหลวงชนบท หมู่ที่ 4 บ้านต้นต้อง ตำบลถ้ำฉลอง อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์    [ 27 ก.ค. 2560 ]
 
     ลิ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง