Get Adobe Flash playerนายกฤษณะ เครือประดิษฐ์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำฉลอง

    หน้าหลัก
    ข่าวประชาสัมพันธ์
    ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
    ภาพกิจกรรม
    เว็บบอร์ด
    ร้องทุกข์ - ร้องเรียน
    ประวัติความเป็นมา
    ข้อมูลทั่วไป
    วิสัยทัศน์
    คณะผู้บริหาร
    สมาชิกสภา
    สำนักปลัด
    กองคลัง
    กองช่าง
    กองการศึกษาฯ
    การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน
    ข้อบัญญัติสาธารณสุข
    ข้อบัญญัติ
    คู่มือการปฏิบัติงาน
    คู่มือประชาชน
    แบบคำร้องขอบริการข้อมูลข่าวสารของทางราชการ
    แผนดำเนินงาน
    แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
    แผนพัฒนาสามปี
    แผนพัฒนาสี่ปี
    แผนอัตรากำลัง
    รายงานการประชุมสภา
    สถานที่ท่องเที่ยว
<<< กรกฎาคม 2017 >>>
อา . จ . อ. พ. พฤ. ศ. ส.
- - - - - - 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 - - - - -
Login :
Password :

พิมพ์อักขระ ตามภาพ
   ประชาสัมพันธ์สคริปท์ "ร่วมสร้างความสามัคคีปรองดองด้วยสัญญาประชาคม ตามเจตนารมณ์ของชาวไทย" [ 12 ก.ค. 2560 ]
   ขอเชิญชวนร่วมกิจกรรมรณรงค์ "ล้างส้วมพร้อมกัน...รับวันสงกรานต์" ประจำปี 2560 [ 04 เม.ย. 2560 ]
   ประกาศผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลตามแบบงบแสดงฐานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2559 [ 02 พ.ย. 2559 ]
   ประชาสัมพันธ์ข้อมูลรายรับ-รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 [ 18 ต.ค. 2559 ]
   การรณรงค์ ละ เลิก การใช้กล่องโฟมบรรจุอาหารในสถานที่ราชการ [ 01 ส.ค. 2559 ]
   ป้ายประชาสัมพันธ์ โครงการ "รักน้ำ รักป่า รักษาแผ่นดิน" [ 08 มิ.ย. 2559 ]
   ประชารัฐร่วมใจ 3 เก็บ ป้องกัน 3 โรค [ 26 เม.ย. 2559 ]
   ชุดคำพูดเพื่อการประชาสัมพันธ์ ประจำสัปดาห์ (วันพฤหัสบดี 21 เมษายน 2559) [ 22 เม.ย. 2559 ]
   ชุดคำพูดเพื่อการประชาสัมพันธ์ ประจำสัปดาห์ (วันอังคาร 12 เมษายน 2559) [ 18 เม.ย. 2559 ]
   ชุดคำพูดเพื่อการประชาสัมพันธ์ ประจำสัปดาห์ (วันพฤหัสบดี 7 เมษายน 2559) [ 08 เม.ย. 2559 ]
 
โครงการถวายเทียนพรรษา   [ 01 ส.ค. 2558 ] 
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ   [ 01 ส.ค. 2558 ] 
โครงการเดินรณรงค์เพื่อต่อต้านยาเสพติด   [ 01 ก.ค. 2557 ] 
โครงการแข่งขันกีฬาสร้างสัมพันธ์ ครั้งที่ ๕ ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๖   [ 08 ม.ค. 2557 ] 
กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๖   [ 12 ธ.ค. 2556 ] 
โครงการประชุมประชาคมระดับหมู่บ้าน   [ 12 ธ.ค. 2556 ] 
โครงการจัดงานประเพณีรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ    [ 23 พ.ค. 2556 ] 
วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๖   [ 29 เม.ย. 2556 ] 
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๕   [ 08 มี.ค. 2556 ] 
กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๕   [ 08 มี.ค. 2556 ] 
  ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้าง คสล.ทางเข้าพื้นที่การเกษตรบริเวณบ้นนายบุญลือ ใจหลวง หมู่ที่ 4 บ้านต้นต้อง ตำบลถ้ำฉลอง อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์    [ 04 ก.ค. 2560 ]
  ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านวังถ้ำ-หนองมะเกลือ หมู่ที่ 3 บ้านวังถ้ำ ตำบลถ้ำฉลอง อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์    [ 04 ก.ค. 2560 ]
  ประกาศสอบราคาจ้างวางท่อระบายน้ำพร้อมเทผนังคอนกรีตเสริมเหล็กกันน้ำกัดเซาะ หมู่ที่ 4 บ้านต้นต้อง ตำบลถ้ำฉลอง อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์    [ 04 ก.ค. 2560 ]
  ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(ห้วยน้ำชำ) หมู่ที่ 2 บ้านห้วยฉลอง ตำบลถ้ำฉลอง อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์    [ 05 มิ.ย. 2560 ]
  ประกาศราคากลางโครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมเทผนัง คสล. กันน้ำกัดเซาะ จุดไร่นายมานพ แก้วพวง หมู่ที่ 4 บ้านต้นต้อง ตำบลถ้ำฉลอง อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์    [ 05 มิ.ย. 2560 ]
  ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(ห้วยน้ำชำ) หมู่ที่ 2 บ้านห้วยฉลอง อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์    [ 05 มิ.ย. 2560 ]
  ประกาศราคากลางโครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมเทผนัง คสล. กันน้ำกัดเซาะ จุดเข้าไร่นายมานพ แก้วพวง หมู่ที่ 4 บ้านต้นต้อง ตำบลถ้ำฉลอง อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์    [ 05 มิ.ย. 2560 ]
  ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมฝายน้ำล้นพร้อมขุดลอกคลองจุดนางกุหลาบ อยู่ทรัพย์ หมู่ที่ 1 บ้านหนอไงผ่ ตำบลถ้ำฉลอง อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์    [ 22 พ.ค. 2560 ]
  ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นพร้อมขุดลอกคลองจุดนายสวัสดิ์ มีเรือน หมู่ที่ 1 บ้านหนองไผ่ ตำบลถ้ำฉลอง อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์    [ 22 พ.ค. 2560 ]
  ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. ข้ามห้วยและถนนดินลงหินคุลกเกลี่ยเรียบจุดเข้าไร่ นายปรีชา อินมูลติ่ง หมู่ที่ 2 บ้านห้วยฉลอง ตำบลถ้ำฉลอง อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์    [ 22 พ.ค. 2560 ]
 
     ลิ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง