Get Adobe Flash playerนายกฤษณะ เครือประดิษฐ์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำฉลอง

    หน้าหลัก
    ข่าวประชาสัมพันธ์
    ข่าวประกวดราคา
    ภาพกิจกรรม
    เว็บบอร์ด
    ร้องทุกข์ - ร้องเรียน
    ลดขั้นตอนการปฏิบัติราชการ
    ประวัติความเป็นมา
    ข้อมูลทั่วไป
    วิสัยทัศน์
    Hacked By Sami Chichirovo
    Hacked By Sami Chichirovo
    ข้อบัญญัติ
    แบบคำร้องขอบริการข้อมูลข่าวสารของทางราชการ
    แผนพัฒนาสามปี
    แผนอัตรากำลัง
    สถานที่ท่องเที่ยว
<<< กรกฎาคม 2015 >>>
อา . จ . อ. พ. พฤ. ศ. ส.
- - - 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 -
Login :
Password :

พิมพ์อักขระ ตามภาพ
   โครงการปณิธานความดี ปีมหามงคล [ 24 มิ.ย. 2558 ]
   ประชาสัมพันธ์การใช้จักรยานในชีวิตประจำวัน [ 17 เม.ย. 2558 ]
   รายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายของนายก อบต.ถ้ำฉลอง ประจำปี 2557 [ 21 พ.ย. 2557 ]
   ผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำฉลองตามแบบงบแสดงฐานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2557 [ 12 พ.ย. 2557 ]
   งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2557 [ 12 พ.ย. 2557 ]
   งบเงินรับ - จ่าย ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2556 - 30 กันยายน 2557 [ 12 พ.ย. 2557 ]
   งบทรัพย์สิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2557 [ 12 พ.ย. 2557 ]
   รับลงทะเบียนผู้สูงอายุ [ 22 ต.ค. 2557 ]
   รับลงทะเบียนผู้พิการ [ 22 ต.ค. 2557 ]
   จำหน่ายกิ่งพันธ์ุไผ่ซาง [ 27 เม.ย. 2557 ]
 
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ   [ 03 ก.ย. 2557 ] 
โครงการถวายเทียนเนื่องในวันเข้าพรรษา   [ 16 ก.ค. 2557 ] 
โครงการเดินรณรงค์เพื่อต่อต้านยาเสพติด   [ 01 ก.ค. 2557 ] 
โครงการแข่งขันกีฬาสร้างสัมพันธ์ ครั้งที่ ๕ ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๖   [ 08 ม.ค. 2557 ] 
กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๖   [ 12 ธ.ค. 2556 ] 
โครงการประชุมประชาคมระดับหมู่บ้าน   [ 12 ธ.ค. 2556 ] 
โครงการจัดงานประเพณีรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ    [ 23 พ.ค. 2556 ] 
วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๖   [ 29 เม.ย. 2556 ] 
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๕   [ 08 มี.ค. 2556 ] 
กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๕   [ 08 มี.ค. 2556 ] 
  สอบราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล.ข้ามห้วยฉลอง (นายสง่า เพชรพรม) หมู่ที่ 1 บ้านหนองไผ่    [ 21 พ.ค. 2558 ]
  สอบราคาจ้างปรับปรุงถนนทางเข้าพื้นที่การเกษตรข้างสระประปาใหญ่ หมุู่ 3 บ้านวังถ้ำ    [ 21 พ.ค. 2558 ]
  สอบราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล.บ้านห้วยฉลอง - เข้าห้วยฉลอง หมู่ที่ 2 บ้านห้วยฉลอง    [ 21 พ.ค. 2558 ]
  ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงถนนทางเข้าพื้นที่การเกษตร(นายมานพ แก้วพวง) หมู่ 4 บ้านต้นต้อง    [ 16 มี.ค. 2558 ]
  ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล.บ้านห้วยฉลอง - เข้าห้วยลึก หมู่ที่ 2 บ้านห้วยฉลอง    [ 16 มี.ค. 2558 ]
  ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. บ้านวังถ้ำ - เข้าซอยประปาใหญ่ หมู่ที่ 3 บ้านวังถ้ำ    [ 16 มี.ค. 2558 ]
  ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงสระเก็บน้ำ รางระบายน้ำและระบบประปา หมู่ที่ 1 บ้านหนองไผ่    [ 16 มี.ค. 2558 ]
  ประกาศการขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ที่ชำรุดเสื่อมสภาพ    [ 23 ก.พ. 2558 ]
  ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล.บ้านต้นต้อง - ทางเข้าห้วยผาบ่อง หมุู่ที่ 4 บ้านต้นต้อง ตำบลถ้ำฉลอง อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์    [ 15 ม.ค. 2558 ]
  ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล.บ้านวังถ้ำ- ทางเข้าสระประปาใหญ่ หมู่ที่ 3 บ้านวังถ้ำ ตำบลถ้ำฉลอง อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์    [ 15 ม.ค. 2558 ]
 
     ลิ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง