Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

ผู้บริหารนายกฤษณะ เครือประดิษฐ์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำฉลอง

         เมนูหลัก
      หน้าหลัก
      ข่าวประชาสัมพันธ์
      ข่าวประกวดราคา
      ภาพกิจกรรม
      เว็บบอร์ด
      ร้องทุกข์ - ร้องเรียน
      ลดขั้นตอนการปฏิบัติราชการ
         ข้อมูลทั่วไป
      ประวัติความเป็นมา
      ข้อมูลทั่วไป
      วิสัยทัศน์
         คณะผู้บริหารและสมาชิก
      คณะผู้บริหาร
      สมาชิกสภา
      สำนักงานปลัด
      ส่วนการคลัง
      ส่วนโยธา
      ส่วนการศึกษาฯ
         อื่นๆ
      ข้อบัญญัติ
      แผนพัฒนาสามปี
      แผนอัตรากำลัง
      สถานที่ท่องเที่ยว

<<< เมษายน 2014 >>>
อา . จ . อ. พ. พฤ. ศ. ส.
- - 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 - - -
         ผู้ดูแลระบบ

Login :
Password :


พิมพ์อักขระ ตามภาพ

      ภาพกิจกรรม

โครงการแข่งขันกีฬาสร้างสัมพันธ์ ครั้งที่ ๕ ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๖   

องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำฉลอง ได้ดำเนินโครงการแข่งขันกีฬาสร้างสัมพันธ์ ครั้งที่ ๕ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๖ ขึ้นในวันเสาร์ ที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๖ ณ บริเวณสนามกีฬาโรงเรียนบ้านวังถ้ำ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความสามัคคีในหมู่คณะ สร้างความสัมพันธ์ ความมีน้ำใจ ความร่วมมือของประชาชน ส่งเสริมสุขภาพ พลานามัย และเสริมสร้างพัฒนาทักษะกีฬาให้ประชาชนและเยาวชนในตำบล ถ้ำฉลอง

[ 28 ธ.ค. 2556 ]
โครงการประชุมประชาคมระดับหมู่บ้าน   

องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำฉลอง ได้ดำเนินโครงการประชุมประชาคมระดับหมู่บ้าน เพื่อต้องการทราบถึงปัญหา อุปสรรค ความต้องการ และเพื่อจัดลำดับความสำคัญและตระหนักถึงปัญหา อุปสรรค และความต้องการของแต่ละพื้นที่ในเขตตำบลถ้ำฉลอง ในวันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๕๖ ณ ศาลาการเปรียญวัดห้วยฉลองราษฎร์บำรุง และในวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๕๖ ณ ศาลาการเปรียญวัดวังถ้ำ

[ 06 ธ.ค. 2556 ]
กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๖   

องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำฉลอง ได้จัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๖ พรรษา ในวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๖ ซึ่งเป็นโอกาสอันดีและสำคัญยิ่งที่พสกนิกรชาวไทยจะได้ร่วมแรงร่วมใจกันประกอบกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ อันเป็นการแสดงออกถึงพลังความสามัคคีและความจงรักภักดีแด่พระองค์ท่าน โดยได้จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล และพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง ตลอดจนพัฒนาภูมิทัศน์ในพื้นที่ตำบลถ้ำฉลอง เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในวันพฤหัสบดี ที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๖ ณ บริเวณที่ทำการอาคารเอนกประสงค์ องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำฉลอง

[ 05 ธ.ค. 2556 ]
ภาพกิจกรรมทั้งหมด       
      ข่าวประชาสัมพันธ์
 
      รับลงทะเบียนผู้พิการ [ 25 ต.ค. 2556 ]
      รับลงทะเบียนผู้สูงอายุ [ 25 ต.ค. 2556 ]
      รับลงทะเบียนผู้พิการ [ 01 พ.ย. 2555 ]
      รับลงทะเบียนผู้สูงอายุ [ 01 พ.ย. 2555 ]
      การศึกษาดูงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวังแดง อำเภอตรอน จังหวัดอุตรดิตถ์ [ 11 พ.ย. 2552 ]
ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด       
 
      ข่าวประกวดราคา
 
     ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จำนวน 4 โครงการ    [ 19 มิ.ย. 2556 ]
     ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านวังถ้ำ หมู่ที่ 3 บริเวณซอยหน้าโรงงานกระดาษ    [ 04 มิ.ย. 2556 ]
     ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างถนนเข้าพื้นที่การเกษตรบ้านต้นต้อง(นายวิเชียร ลอยทอง) หมู่ที่ 4 ตำบลถ้ำฉลอง    [ 04 มิ.ย. 2556 ]
     ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านต้นต้อง-ทางเข้าห้วยมะค่า หมู่ที่ 4 บ้านต้นต้อง    [ 04 มิ.ย. 2556 ]
     ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล. ข้ามห้วยพร้อมปรับปรุงถนนดิน หมู่ที่ 1 บ้านหนองไผ่    [ 04 มิ.ย. 2556 ]
     ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จำนวน 5 โครงการ    [ 29 มี.ค. 2556 ]
     ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างถนนเข้าพื้นที่การเกษตรบ้านวังถ้ำ หมู่ที่ 3 ตำบลถ้ำฉลอง    [ 15 มี.ค. 2556 ]
     ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างถนนเข้าพื้นที่การเกษตรบ้านวังถ้ำ (นายสนาม อ่วมบุญมี) หมู่ที่ 3 ตำบลถ้ำฉลอง    [ 15 มี.ค. 2556 ]
     ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น หมู่ที่ 3 บ้านวังถ้ำ ตำบลถ้ำฉลอง    [ 15 มี.ค. 2556 ]
     ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างถนนเข้าพื้นที่การเกษตรบ้านห้วยฉลอง(นายไพร เรือนอินทร์) หมู่ที่ 2 ตำบลถ้ำฉลอง    [ 15 มี.ค. 2556 ]
ข่าวประกวดราคาทั้งหมด       
 
     ลิ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง