Get Adobe Flash playerนายกฤษณะ เครือประดิษฐ์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำฉลอง

    หน้าหลัก
    ข่าวประชาสัมพันธ์
    ข่าวประกวดราคา
    ภาพกิจกรรม
    เว็บบอร์ด
    ร้องทุกข์ - ร้องเรียน
    ประวัติความเป็นมา
    ข้อมูลทั่วไป
    วิสัยทัศน์
    คณะผู้บริหาร
    สมาชิกสภา
    สำนักงานปลัด
    ส่วนการคลัง
    ส่วนโยธา
    ส่วนการศึกษา
    ข้อบัญญัติสาธารณสุข
    ข้อบัญญัติ
    คู่มือการปฏิบัติงาน
    คู่มือประชาชน
    แบบคำร้องขอบริการข้อมูลข่าวสารของทางราชการ
    แผนพัฒนาสามปี
    แผนอัตรากำลัง
    สถานที่ท่องเที่ยว
<<< กุมภาพันธ์ 2016 >>>
อา . จ . อ. พ. พฤ. ศ. ส.
- 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 - - - - -
Login :
Password :

พิมพ์อักขระ ตามภาพ
   รับลงทะเบียนผู้สูงอายุ [ 19 ต.ค. 2558 ]
   รับลงทะเบียนผู้พิการ [ 19 ต.ค. 2558 ]
   ประชาสัมพันธ์สารคดีเพื่อส่งเสริมและเผยแพร่ภาพลักษณ์ วัฒนธรรมและแหล่งท่องเที่ยวของประเทศไทย เรื่อง "เส้นทางรัก (#Love En Route)" [ 28 ก.ย. 2558 ]
   คู่มือประชาชนตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558 ในส่วนของกระบวนงานที่ส่วนกลางเป็นผู้อนุญาต [ 11 ก.ย. 2558 ]
   ประชาสัมพันธ์พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.๒๕๕๘ [ 04 ก.ย. 2558 ]
   ประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ [ 22 ก.ค. 2558 ]
   ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล.และกำแพงกันน้ำกัดเซาะพร้อมขุดลอกเปิดทางระบายน้ำ หมุู่ที่ 4 บ้านต้นต้อง [ 08 ก.ค. 2558 ]
   โครงการปณิธานความดี ปีมหามงคล [ 24 มิ.ย. 2558 ]
   ประชาสัมพันธ์การใช้จักรยานในชีวิตประจำวัน [ 17 เม.ย. 2558 ]
   รายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายของนายก อบต.ถ้ำฉลอง ประจำปี 2557 [ 21 พ.ย. 2557 ]
 
โครงการถวายเทียนพรรษา   [ 01 ส.ค. 2558 ] 
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ   [ 01 ส.ค. 2558 ] 
โครงการเดินรณรงค์เพื่อต่อต้านยาเสพติด   [ 01 ก.ค. 2557 ] 
โครงการแข่งขันกีฬาสร้างสัมพันธ์ ครั้งที่ ๕ ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๖   [ 08 ม.ค. 2557 ] 
กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๖   [ 12 ธ.ค. 2556 ] 
โครงการประชุมประชาคมระดับหมู่บ้าน   [ 12 ธ.ค. 2556 ] 
โครงการจัดงานประเพณีรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ    [ 23 พ.ค. 2556 ] 
วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๖   [ 29 เม.ย. 2556 ] 
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๕   [ 08 มี.ค. 2556 ] 
กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๕   [ 08 มี.ค. 2556 ] 
  ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อรถยนต์บรรทุกน้ำดับเพลิงแบบเอนกประสงค์    [ 26 ต.ค. 2558 ]
  ประกาศผู้ได้รับคัดเลือกให้เป็นผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์    [ 01 ต.ค. 2558 ]
  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกันโครงการปรับปรุงถนนทางเข้าพื้นที่การเกษตร(นางสาย ทิพยวงศ์) หมู่ที่ 1 บ้านหนองไผ่    [ 01 ก.ย. 2558 ]
  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกันโครงการก่อสร้างถนน คสล. เข้าซอย นายพร ศรีเขื่อนแก้ว หมู่ที่ 2    [ 01 ก.ย. 2558 ]
  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกันโครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านห้วยฉลอง - ทางเข้าห้วยน้ำชำ หมู่ที่่ 2 บ้านห้วยฉลอง    [ 01 ก.ย. 2558 ]
  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกันโครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยห้วยผาบ่อง หมู่ที่ 4 บ้านต้นต้อง    [ 01 ก.ย. 2558 ]
  ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาโครงการปรับปรุงถนนทางเข้าพื้นที่การเกษตร(นางสาย ทิพยวงศ์) หมู่ที่ 1 บ้านหนองไผ่    [ 01 ก.ย. 2558 ]
  ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล.เข้าซอยนายพร ศรีเขื่อนแก้ว หมู่ที่ 2    [ 01 ก.ย. 2558 ]
  ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านห้วยฉลอง - ทางเข้าห้วยน้ำชำ หมู่ที่ 2 บ้านห้วยฉลอง    [ 01 ก.ย. 2558 ]
  ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยห้วยผาบ่อง หมู่ที่ 4 บ้านต้นต้อง    [ 01 ก.ย. 2558 ]
 
     ลิ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง